top of page

Privacyverklaring

Als feitelijke vereniging Yoga Govinda Opwijk hechten wij veel waarde aan uw privacy en de bescherming van persoonsgegevens. Met deze privacyverklaring willen we transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Contactpersoon

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande gegevens:

Luc Bael, Achterweg 90 te 9300  Aalst

    e-mail:  luc.bael@gmail.com

    telefoon:  0479/60 08 37

bottom of page